back

Transferta

Banka e Parë e Investimeve ju ofron mundësi për të bërë pagesa në monedhen kombëtare brenda vendit dhe ne monedhë të huaj, si brënda dhe jashtë vendit. Ju mund të prisni transferta hyrëse në llogaritë tuaja, dhe të transferoni para te të afërmit, miqtë ose partnerët tuaj.

 Transferta

Lidhje e Shpejte