back

Paketa "Personat Fizik"

Paketa Fibank per Personat Fizik dhuron:

  • Mirembajtje llogarie - FALAS;
  • Pagesat e taksave dhe sigurimeve shoqerore - FALAS;
  • Karte krediti per biznese - FALAS per 1 vit;
  • Kredi konsumatore me 1% më pak se norma standarde;
  • Financim i 6 pagave për stafin tuaj;
Oferta

Lidhje e Shpejte