back

Kredia SME

Mbështetje profesionale për idetë tuaja të biznesit!

Banka e Parë e Investimeve është një partner aktiv i biznesit të vogël dhe të mesëm. Banka zhvillon produkte të specializuara të huave dhe skema të përshtatshme financimi për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të cilat do të mbështesin rritjen dhe zhvillimin e tyre.

Monedha
Tipi i Kredise
Pagesa
Kolaterali
Kredia SME

Lidhje e Shpejte