Biznes_llogarite

back

Llogaritë e Organizatave Jo-Qeveritare

Kjo është një llogari për qëllime të veçanta të destinuara për marrjen e shumave me një përcaktim specifik si zbatimi i një projekti. Produkti është dizenjuar për subjekte juridike jo-fitimprurëse. Kjo llogari e vecante mund te hapet ne LEK, EUR, USD ose GBP sipas nevojave te klientit.

Ju mund te hapni nje llogari te tille duke:

  • U paraqitur ne nje nga deget e Fibank;
  • Duke plotesuar dhe dorezuar nje "Aplikim per hapje llogarie bankare";
  • Paraqitja e dokumenteve të njëjta si ato që kërkohen për hapjen e llogarisë rrjedhëse për personin juridik;
  • Nënshkrimi i marrëveshjes për hapjen e llogarisë;
  • Mundësia e dhënies overdraft nën një llogari kartë

Ju mund te konsultoheni dhe bashkepunoni me specialistet e bankes tone per cdo lloj ceshtjeje qe ju mund te jeni te interesuar dhe ne do tju ndihmojne ne zgjedhjen me te mire financiare.

Aplikohen tarifat dhe komisionet te cilat jane ne perputhje me Kushtet dhe Termat efektive te Bankes.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Llogarite

Lidhje e Shpejte