back

Garanci Bankare për Doganë


Parametrat e Produktit:

Monedha LEKE
Shuma Pa Limit
Afati  12 Muaj
Qellimi Garanci performance ne favor te Doganes
Kolateral Depozite 100%
Ekzekutimi i garancise Menjehere ne baze te kerkeses
Komision Aplikimi 0

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni: 

  • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
  • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa
  • Dokumentacioni standart per hapjen e llogarise

Lidhje e Shpejte