back

Financim i shpejte per pushime

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise Nga  100 - 2000 EUR ose shuma ekuivalente ne Leke.
Monedha ALL, EUR
Kohezgjatja maksimale
Deri ne 12 muaj
Kriter financimi Deri 90% te fatures se leshuar nga agjensia e udhetimit.
Norme interesi
0%
Komision

10% e shumes se kredituar

Komisione dhe interesa te tjera nuk ka.
Kredia do te kaloje nepermjet transfertes bankare direkt ne llogarine e agjensise se udhetimit

Bonus  Sigurimi i shendetit per periudhen e udhetimit do te mbulohet nga Fibank

 

 

Kategoria qe perfiton kete produkt:

  • Jeni shtetas shqiptar
  • Mosha minimale - 23 vjec
  • Mosha maksimale - 65 vjec (64 + 1) per meshkujt dhe 60 (59 + 1) vjec per femrat

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

  • Kopje pashaporte ose ID
  • CR me status te rregullt
  • Fature OSHEE (ose cdo lloj fature tjeter qe permban adresen e klientit)

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte