back

Depozita Standarte

First Investment Bank ofron llogari me afat ne baze te kushteve si me meposhtme:

Llogarite e Depozites me Afat Standart:

 • Monedha - LEK, EUR, USD
 • Nuk kerkohet- Vlere minimale ne llogari
 • Afati - maksimumi 24 muaj
 • Normat e interesit - ne baze vjetore sipas tabeles.

Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

Perse duhet te zgjidhni nje depozite me Fibank?

 • Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e llogarise dhe interes te akumuluar;
 • Norma Interesi terheqese;
 • Depozitimi I shumave shtese ne llogarine tuaj ne cdo kohe dhe shumat shtese fitojne te njejten norme interesi si depozita.
 • Rinovimin automatik dhe kapitalizimi i interesit te principalit ne daten e maturimit sipas Kushteve dhe Termave si dhe buletinit te interesave ne daten e maturimit;
 • Nuk ka tarife per hapjen e llogarise dhe per mirembajtjen e llogarise;
 • Sherbim cilesor per konsumatorin dhe zgjidhje individuale per nevojat tuaja financiare;

Perfitime te tjera:

 • Fondet e nje depozite mund te perdoren si kolateral per kredite;
 • Per shuma qe jane mbi 7 milion ALL, 50,000 EUR dhe USD depozitat mund te negociohen per normen e interesit.

Ju mund te hapni shpejt dhe lehte nje llogari depozite ne cdo dege Fibank.

Ju do ju kerkohet:

 • Te paraqisni karten tuaj te identitetit;
 • Mandatin e arketimit ne depozite;
 • Nenshkruani kontraten per hapjen e depozites me Fibank.
Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.
Do te jete kenaqesia jone qe tju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.

Lidhje e Shpejte