back

Depozita Fibank

Mos e humbisni ofertën verore në Fibank! Super interesa dhe paketë shërbimesh pa komisione!

Hapni një depozitë pranë nesh dhe përfitoni:

  • Norma të larta interesi deri në 5% në Lekë dhe 2% në Euro
  • Kartë debiti dhe krediti pa komisione për vitin e parë
  • Mobile banking dhe pagesat e shërbimeve utilitare pa komisione deri në fund të vitit
  • 0 % komision aplikimi për kreditë konsumatore
  • Fleksibilitet maksimal

Fibank ofron një gamë të gjerë depozitash dhe është një nga bankat më të larmishme në treg sa i përket produkteve dhe karakteristikave të tyre.

Ne ftojmë të gjithë klientët ekzistues që të shohin mundësitë e shkëlqyera për diversifikimin e investimeve të tyre duke zgjedhur fleksibilitet maksimal, afate të ndryshme maturimi, monedha të ndryshme, norma të larta interesi, etj. sipas specifikave dhe dëshirave individuale.

Nëpërmjet Fibank ju mund të investoni në instrumente të ndryshme si bonde të korporatave, bonde të qeverisë shqiptare në Lekë & Euro, fonde investimesh, etj.

Stafi ynë ofron këshillim profesional financiar për të gjithë individët e interesuar për të gjetur mënyrat optimale për kursimet dhe investimet e tyre.

Cilat janë përfitimet e klientit?

Normat e interesit janë shumë konkuruese në treg.

Interesi mund të paguhet në fund të çdo viti.

Shuma e interesit mund t'i shtohet shumës së principalit. Nuk aplikohet tarifë për hapjen e depozitës dhe për mirëmbajtje llogarie.

A mund të tërhiqni depozitën tuaj përpara datës së maturimit?

PO. Ju mund të tërhiqni një pjesë ose të gjithë depozitën tuaj para datës së maturimit. Ju nuk përfitoni interes vetëm për periudhën e vitit në të cilën tërhiqet depozita. Nuk aplikohen penalitete për tërheqje.

Në rast ndërprerje të parakohshme, klienti përfiton principalin e plotë dhe interesat e viteve të mëparshme, por jo interesin e vitit gjatë të cilit ndërpritet depozita. Kjo depozitë mund të përdoret si kolateral.

Ju mund të hapni shpejt dhe lehtë një llogari depozite në çdo degë Fibank.

Kërkohet vetëm:

1) Karta e identitetit

2) Mandati i arkëtimit në depozitë

3) Nënshkrimi i kontratës për hapjen e depozitës me Fibank


Për informacion më të detajuar => https://www.fibank.al/sq/page

Oferta

Lidhje e Shpejte