back

Customer Support

Jemi këtu për ju! Me ndihmën tonë ju mund të kryeni më lehtë çdo shërbim bankar.
Ju vijnë në ndihmë për shërbimet e ndryshme të Fibank që ju përdorni çdo ditë. Ne synojmë të jemi më afër për çdo paqartësi keni, duke ju ndihmuar në kohë reale. Zgjidhni një nga shërbimet e më poshtme.

 • Contact Centre

  Fibank staff is here and ready to help at any time! Do you have a problem, or a product related

  Read more
 • SMStatus

  Through the information service SMStatus you will be duly informed of your account balances and activities.

  Read more


 • FAQs

  Do you have any problems, or misunderstanding with any product of our bank? Please see FAQs for the right

  Read more

Customer Support